KUNCI PEPET (Kaempferia angustifolia Rosc.)

Nama ilmiah Kaempferia angustifolia Rosc. Nama daerah Kunci pepet (Jawa Tengah), kunci pepet (Jakarta), kunci kunit (Sunda), kance pet (Madura). Nama asing Ciok yek san nai (Cina). Kandungan Kimia dan Efek Farmakologis Kunci pepet mempunyai rasa sepat dan agak sedikit pahit. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam kunci pepet, di antaranya alkaloids, saponin, flavonoid, polifenol, … Read more