Elkana CL

Deskripsi Elkana CL Elkana Cl adalah sediaan supleme yang mengandung Vitamin A, Vitamin D, Cod liver oil, AA-DHA, Curcuma, dan Multivitamin. Kandungan Vitamin A baik untuk kesehatan mata, Vitamin D¬†berfungsi untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi, Cod liver oil dan AA-DHA yang baik bagi perkembangan otak dan kecerdasan anak, sedangkan Curcuma dapat membantu menambah nafsu … Read more