Tag Archives: Cortex Diertamni

Hengat (Pai Du Qing Xue Zhi Yang Wan)

Komposisi Herba Schizonepetae 28.12 mg Radix Rubiae 18.75 mg Fructus Kochiae 18.75 mg Fructus Xanthii 37.50 mg Fructus Forsythiae 18.75 mg Flos Lonicerae 37.50 mg Spina Gleditsiae 37.50 mg Radix Paeoniae Rubra 18.75 mg Cortex Diertamni 37.50 mg Radix Rehmanniae 28.12 mg Fructus Aretii 18.75 mg Rhizoma Blobos Lemmae 28.12 mg Rhizoma Chuan Xiong 9.40… Read More »